Als ik deze Everyday schrijf zijn er volgens de media 128 dodelijke slachtoffers van de (zelfmoord)aanslagen in Parijs. Wat een duivels denken en handelen. De mensenmoordenaar in actie door mensen heen.

Ik vind het wijs dat de regering oproept om niet in pure angst te reageren. Niet uit vrees voor aanslagen alle publieke evenementen cancelen. Toch is die angst precies waar de duivel op uit is:

Lukas 21:26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees (angst) en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Door alleen maar door te gaan kun je nog niet voorkomen dat de angst toeneemt. Als je Lukas goed leest, zie je de aanval op het hart van de mens. Daar heeft Jezus andere plannen mee!

Daarom moeten wij niet lijdzaam toekijken als gelovigen! Jezus zei niet dat die angst er zou zijn, om ons slechts te waarschuwen. In tegendeel, wij moeten al helemaal dóórgaan. Waar de duivel zijn gif verspreidt, hebben wij het middel daartegen! Onze boodschap is het evangelie van de VREDE in plaats van oorlog. Volmaakte LIEFDE drijft angst uit.

Waar dwazen radicaal doen wat de duivel wil, kunnen wij radicaal doen wat God wil? Laat je door Zijn woorden aanmoedigen om doelbewust deel te zijn van de oplossing:

Efeziers 3:10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.

Duisternis bedekt de aarde, dikke duisternis de mensen. Maar over u zal het licht van de Heer opgaan. Dat toenemende licht zal de duisternis inschijnen. Dáár zit de wereld op te wachten! Zondag gaan we door! Ik wens je troost.

Tot morgen.