Tijdens de zomerstop lees je tot 20 augustus een selectie van eerder verschenen, geactualiseerde Everydays.

Als ik zelf niet hoef te preken, ben ik me juist meer bewust dat allerlei mensen de dienst voorbereiden en dus op zaterdag ermee bezig zijn. Bedienaars ‘offeren’ bewust tijd met familie of vrienden op. Hoe blij zou Jezus daarmee zijn en het zegenen? Slim om daar dan op zondag alles uit te willen halen!

Natuurlijk is het tegelijkertijd een voorrecht, want in plaats van met andere mensen breng je tijd door met Jezus. Opofferen is zonder lijden, want daarvoor heeft Jezus Zich opgeofferd.

Wat vaak snel vervaagt in ons bewustzijn: Alles, werkelijk alles wat zegen is en léven, heeft Jezus gekocht en betaald aan het kruis. Zonder het kruis zou niets wat echte blijdschap waard is, realiteit kunnen zijn. Het meest direct beschreven voorbeeld vind ik altijd deze tekst:

Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden (2 Korinthiërs 8:9)

En éen van de mooiste Daily Devotionals van pastor Prince is wat mij betreft dan ook die over Hebreeën 12:2 ‘Looking unto Jesus’. Onze vertaling zegt: laten we ons oog alleen gericht houden op Jezus. Maar iedereen weet dat dit letterlijk niet lukt.

Pastor Prince laat zien dat de betekenis daar is, dat áls je naar Jezus kijkt, je vol verwachting kijkt. Het is eigenlijk niet ‘kijken naar’, maar ‘hoopvol, indringend zien’. Dat hoeft niet aan één stuk. Kun je ook gewoon van elkaar en van je kinderen genieten. ;-)

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs (Hebreeën 12:2)

De gouden tip voor de zondag? Jezus willen zien!

Tot morgen!