imageToen ik gisterochtend avondmaal nam, kwam Amber snel meedoen. ‘Weet je wat lekker is papa?’ Spontaan doopte ze een stukje matse in de druivensap, om het daarna met mmhmm-geluiden op te peuzelen.

Natuurlijk moest ik glimlachen, maar ik besefte even hoe snel wij de betekenis van de elementen vergeten ‘te onderscheiden’. Hierdoor verloor het avondmaal zijn kracht in sommige eerste gemeenten. En dat willen we niet:

1 Corintiërs 11:30 Daarom zijn er bij u zoveel zieken en zwakken, en is een groot aantal al gestorven.

Hoe kan het dat avondmaal, als je het wel goed ‘benut’, zo krachtig werkt voor ons lichaam? In het Engels noemen ze avondmaal ‘holy communion’. Het woord communion betekent gemeenschap of deelname. Dus gemeenschap met Jezus. Deelname aan Zijn lichaam. Dat spreekt wat sterker dan het woord avondmaal.

Natuurlijk zijn Jezus’ lichaam en bloed hemels. Niet van deze wereld, dus heilig. In het nieuwe verbond wordt alles wat aards (of onheilig) is, beïnvloed door wat heilig is. Heilig is sterker! Hoe goed om je lijf in aanraking te brengen met Zijn heilig lichaam. En je bewustzijn met Zijn heilige bloed.

De Heer stuurt aan op eenheid door onderlinge liefde. Anders gezegd: eensgezindheid. De eerste keer dat eensgezindheid genoemd wordt, volgt meteen het avondmaal:

Handelingen 2:46  Trouw waren ze ook iedere dag in de tempel, eensgezind; ze braken het brood bij elkaar aan huis

Logische koppeling onderlinge eenheid en avondmaal? Door avondmaal beleef je ook eenheid. Maar dan met Jezus. Met als prettige ‘bijwerking’: heelheid!

Behalve dagelijks thuis, willen we graag naar elke zondag avondmaal in de gemeente. Daarvoor wachten we alleen nog op Singaporese kant-en-klaar cups. Bang dat bij de Amerikaanse cupjes, sommigen het eetpapier in de siroop gaan dopen. ;-)

Tot morgen!

Comment