Vandaag is een bijzondere dag. Meer dan 200 mannen gaan deelnemen aan het Heroes event, de eerste grote bijeenkomst van de mannen-tak van Jong en Vrij. “Voor alle mannen, want zij zijn kostbaar,” zegt pastor Karsten Flierman, de organisator. Vandaag dus een Everyday, opgedragen aan deze mannen. 

Ik houd ervan om van Paulus te lezen hoe hij de Efeziërs het plaatje voorhoudt: Jezus Die zorgt voor de kerk, Zijn Lichaam. Dat beeld mag jij als man dragen. Om dat zelfs maar te kunnen bevatten (en dus iets te gaan begrijpen van mijn God-bedachte positie als man) heb ik het iedere dag nodig herinnerd te worden aan mijn identiteit. Ik ben in de eerste plaats de geliefde zoon van de Vader. 

Het is alleen op die basis dat ik mijn positie als koning en priester in kan nemen - zonder in proesten uit te barsten omdat ik in de verte nog niet lijk op een koning en al helemaal niet op een priester. Mijn houding, mijn gedrag en mijn woorden mogen zich voegen naar de positie die me gegeven is. 

Opnieuw ben ik onder de indruk: wat een vertrouwen heeft Vader in Zijn zonen, dat Hij hen deze plek geeft. Hij vertrouwt ons werk, bedrijven, gezinnen, families, vrouw en kinderen toe… Zijn geloof is pas groot… :)

Ik vroeg pastor Karsten wat hij verwacht dat vandaag gaat gebeuren. “Mannen gaan echt afscheid nemen van angst, cynisme en wantrouwen. Weg geloofskaarten. Stoppen met geloofs-polsstok-hoogspringen. De Heer vól vertrouwen en daardoor opstaan. De leiding nemen in huwelijk en gezin en 'the battles of life' winnen!”

 Van zo’n voorproefje worden we blij. We zeggen “amen” op deze overwinningen in de levens van onze mannen, in hun gezinnen, hun huwelijken en zaken!

Wil je erbij zijn vandaag? Meld je vόόr 12 uur aan via jongenvrij.nl/heroes. 

 Een mooie dag, ook voor alle dames!