Everyday.jpg

Israël wordt wel het Heilige Land genoemd. Niet zonder reden. Het land werd door God gemaakt met een specifieke bedoeling, apart gezet voor een doel: Jezus zichtbaar te maken. 

Die rol vervulde het land al voordat Jezus op aarde kwam. We vinden in het Oude Testament volop beelden die spreken over wie Hij is en wat Hij zou komen doen. Het land is als een perfect decor voor deze verhalen. Gods hart voor mensen wordt zichtbaar in de wijze waarop Hij met Zijn geliefde volk omgaat. Voor dit volk, waaruit Jezus als mens zou voortkomen, heeft Hij het land gemaakt: naar Zijn oude beloften zouden ze hier leven en genieten van Zijn voorziening. Ook voor de toekomst van de wereld heeft God een plan met juist dit land. Opnieuw speelt Zijn Zoon in dat plan een centrale rol. 

Hoe Jezus zichtbaar wordt in Israël, merkten wij toen we voor de eerste keer als gezin naar het land reisden. Onze kinderen waren nog jonger, maar hadden zich verheugd op deze verre vakantie. Dapper wandelden ze met het programma (toch gemaakt voor volwassen benen…) mee. In Jeruzalem bezochten we onder meer de olijftuin, Gethsemane. Op die plek stonden we met onze groep stil bij hoe Jezus hier bad, terwijl Hij zich bewust was van de gebeurtenissen die zouden volgen.

Als gezin stonden we even later samen onder een olijfboom en dankten Hem voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Plotseling zag ik, dat iets in het gezicht van onze zoon (toen twaalf jaar jong) veranderde. Zijn ogen begonnen te stralen en om zijn mond verscheen een grote glimlach. “Dus het is allemaal écht waar?!” zei hij, meer als een constatering dan als een vraag, “en dat heeft Hij allemaal voor óns gedaan!” 

Terwijl onder die olijfboom in Jeruzalem het ingewikkelde woord ‘openbaring’ even heel eenvoudig werd gemaakt, raakten wij (samen met zoonlief) opnieuw onder de indruk van Jezus’ volbrachte werk. 

Komend jaar worden meerdere reizen vanuit Jong en Vrij naar Israël georganiseerd. De inschrijving voor de eerste twee reizen is nu geopend. Nog dit weekend schrijf je in met korting. Alle informatie via www.jongenvrij.nl/israel