Het is bijna voorjaarsvakantie. In ons gezin - in uitgebreide samenstelling - een puntje van gesprek: wat gaan we doen? 

Al snel was duidelijk dat we deze keer niet ‘op vakantie’ gaan. Het familieberaad leerde wel dat het leuk zou zijn om er gevijven op uit te trekken, al was het maar voor een dag. Een leuke stad… Waar dan? De suggesties buitelden over elkaar. Alleen het kleinste lid van de familie had nog geen uitgesproken mening…

Nu ben ik al snel blij wanneer de andere leden van het gezin gelukkig zijn. Ik kon met een gerust hart zeggen: “Jullie mogen het zeggen.” Ook dat bleek nog niet mee te vallen. 

Door ervaring wijs geworden, probeer ik vooral geen suggesties te doen - over het algemeen helpt dat het besluitvormingsproces niet erg vooruit… Blijkbaar nog lastig genoeg om te midden van de veelheid aan mogelijkheden een keuze te maken. 

Toen God de mens schiep, gaf Hij hem heerschappij over de aarde (Genesis 1:28). De mens verspeelde dit gezag door gehoor te geven aan de leugens van de slang. Dank Jezus, dat Hij voor ons die heerschappij heeft teruggewonnen. Romeinen 5:17 (uit de Statenvertaling) legt dat mooi uit: Want indien door de misdaad van één [Adam] de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen, die de overvloed der genade en van de gave van de rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die Ene, [namelijk] Jezus Christus. 

De overtreding van Adam heeft zijn invloed op ieder mens - maar de overwinning van Jezus biedt ons overvloed van genade en de gave van rechtvaardigheid - en daarmee de autoriteit om weer te heersen, in dit leven nog wel! 

Een veelheid aan keuzes vandaag? Of lijken je opties juist heel beperkt? Jij mag het zeggen, Vader is blij als jij gelukkig bent! 

Mooie dag!