Hoewel ik me deze dagen heb afgezonderd kreeg ik het nieuws uit Frankrijk wel mee. Het is uitermate schokkend. Mensenlevens worden als waardeloos weggevaagd.

De nieuwslezeres was zó verbouwereerd dat ze verdwaasd ‘een mooie dag’ zei aan het eind van de extra uitzending. Dat was het niet. Het was een ‘evil day’.

Toch ben ik niet verbaasd. Dat het door de tijden heen op aarde steeds heftiger zou worden heeft Jezus voorspeld:

En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. (Lukas 21:26)

Dit is niet om angst te zaaien. De hemel wil juist dat we bidden om in vrede te kunnen leven (1 Timoteus 2:2-4). Jezus profeteerde echter dat er tijden zouden komen dat je geen naïeve verwachting moet hebben.

De duivel probeert, door acties én reacties, het hart van mensen schrik aan te jagen. Jezus pareerde juist die aanval op het hart toen Hij zei:

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. (Johannes 14:27)

Als wij iets kunnen doen om positief bij te dragen dan is het bidden. Als we werkelijke hulp willen bieden, dan kunnen we met elkaar opstaan.

Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. (Lukas 21:28)

Wij mogen Jezus weerspiegelen, mensen liefhebben en iedereen met angst de weg wijzen naar Zijn vrede. Want de vrije, veilige wereld waar iedereen naar snakt, gaat er door politiek niet komen?

Tot morgen!

Comment