Everyday.jpg

Via internet kreeg ik een berichtje van iemand die mij in Budapest had horen spreken. Het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde en goedheid heeft haar geraakt. Ze beluistert inmiddels ook onderwijs van pastor Prince en schreef: Ik ontvang zoveel: een nieuw, voller, zekerder beeld van God, van mijn identiteit als Zijn kind en van mijn relatie met Hem. 

Natuurlijk heb ik ook nog vragen… vervolgt ze. Geen probleem: dat kennen we :) Onmiddellijk voegt ze daar aan toe: Ik heb van pastor Prince geleerd dat ik niet moet toestaan, dat onduidelijke bijbelgedeelten mijn blijdschap over de duidelijke boodschap roven. Zo, da’s stoer! 

Deze vraag moest echter toch gesteld worden: hoe kan het, dat God die zegt ‘Gij zult niet doden’ en vol van liefde is, Zijn volk op verschillende plekken opdraagt korte metten te maken met hun vijanden? 

Opnieuw stoer: gewoon vragen wat je nog niet begrijpt! Treft ze het even: ze richt haar berichtje aan iemand die nog maar kort geleden in het land stond dat het volk Israel echt op hun vijanden moest veroveren, waarbij tegenstand écht uitgeschakeld moest worden. 

Belangrijk om bij het nadenken over deze vragen Gods hart goed te kennen. Wanneer Hij een land voor Zijn volk heeft, dan staat Hij niet toe dat ze opnieuw worden overheerst door tegenstanders - waarom niet? Omdat het Zijn volk is! In de tijd van het Oude Testament moest ook werkelijk met het zwaard met deze tegenstanders worden afgerekend. 

Even naar ons leven, nu. Vader wil voor ons, dat we één voor één afrekenen met zaken die ons lastig vallen, die ons leven willen beheersen. Daarom geeft Hij ons een zwaard (onze woorden) en de autoriteit om te spreken en te heersen over deze ‘vijanden’. Om ze eruit te jagen, definitief met ze af te rekenen. Zijn hart is immers vóór ons. Psalm 78 vertelt hierover. God moest afrekenen met de Egyptische overheerser (vers 51), maar:

Zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde, Hij voerde hen door de woestijn als schapen…, Hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen… 

Dat is het hart van jouw Vader. Vol herderlijke liefde en zorg vóór jou - keihard tegen alles wat jou bedreigt! 

Mooie dag!