Om groter te groeien, is voedsel nodig zagen we gisteren. Volop voorbeeldmateriaal in huis op dit moment, ook voor wat betreft de tweede voorwaarde voor groei. Mijn kraamzorg-kanjer liet me deze week zien dat ook warmte essentieel is voor een klein kindje. Om alle energie uit de voedzame moedermelk te kunnen omzetten in groei, is het belangrijk dat het lijfje goed warm gehouden wordt. 

Is het wat minder warm rond baby? Niet direct een probleem: Vader heeft kindjes zó lief dat onmiddellijk de reservevoorraden worden aangesproken om het lijfje van binnenuit op te warmen. Het kleine kindje groeit dan echter niet lekker door. 

Naast zo’n klein meisje op het grote bed is het goed mediteren (zie je ons liggen? Deze jongen in volkomen zwijm…) Ik zag opnieuw een prachtig beeld van de gemeente. Gezond voedsel, verkondiging van het Evangelie van Gods liefde en genade, geeft groei. Wanneer ‘warmte’ ontbreekt, kan de energie uit het gezonde voedsel echter onvoldoende worden gebruikt voor groei. 

In overdrachtelijke zin is ‘warmte’ het samenzijn van de gemeente. Soms hoor je zeggen ‘ik kan wel zonder de kerk, luister thuis wel naar een preek of een studie…’ Zinvol om te luisteren, niets mis mee - maar zonder ‘warmte’ van broers en zussen om je heen, het samen optrekken, samen leren in de praktijk, kun je onvoldoende groeien. 

Niet voor niets belooft Paulus ons dat we samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Het effect daarvan? Lees maar verder: opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid (Efeze 3:18,19). 

Warmte in de gemeente leidt tot meer, hemelse ‘warmte’: de perfectie van Jezus’ liefde die in ons overstroomt. 

Morgen meer ‘groter groeien’!