Het is mogelijk om Gods liefde te ‘kennen’ en daar helemaal niets aan te hebben. Je ziet anderen ervan genieten, maar blijft zelf een toeschouwer. Hoe frustrerend! Voor jezelf, maar zeker ook voor God. Hij wil zo graag dat je Zijn liefdevolle zorg en nabijheid geniet. Hij stuurde Jezus zelfs naar de aarde om die liefde te bewijzen...

In het Nieuwe Testament worden twee woorden voor ‘kennen’ gebruikt. Het eerste is gnosis. Dat gaat over informatie of wetenschappelijke kennis. Als iemand je vraagt of je koningin Máxima kent, zeg je waarschijnlijk: “Natuurlijk.” Maar kent zij jou? Waarschijnlijk niet. Dan ken je haar dus in informatieve zin. Ze zal je niet opbellen als ze even haar hart wil delen.

Een ander veelgebruikt woord voor ‘kennen’ is ginosko. Dat gaat over voelen, waarnemen, je ergens bewust van zijn. Als God zegt dat Hij jou kent, doelt Hij hierop: op het kennen met Zijn hart. Als Paulus in Efeziërs 3:18+19 bidt dat wij de liefde van Christus zullen kennen, zegt Hij dan ook dat dit kennen (ginosko) de kennis (gnosis) te boven gaat.

In 1 Korintiërs 8:1 zegt Paulus dat de kennis (gnosis) opgeblazen maakt, maar dat de liefde opbouwt. Wil jij jezelf geestelijk opbouwen? Laat je dan niet verleiden door alleen informatie over Gods liefde te verzamelen. Je denken heeft namelijk een overeenkomst met angst gesloten, die alleen door je hart kan worden ontbonden.

Begrijp je nu waarom God je zo aanmoedigt om met je hart op Zijn liefde te mediteren? Hij houdt zo onwaarschijnlijk veel van je, dat Hij alles in stelling brengt om jou dat te laten ervaren. Je mag jezelf met de ogen van je hart gaan zien. Kijk maar eens goed en zie jouw hemelse Vader met een grote grijns voor je staan. Hij is dol op je. Hij is je grootste fan.

Mediteer vandaag op:
Ik ben zo geliefd. Ik ben zo geliefd… door U!