Vandaag vertrekken Cody en ik voor een paar dagen naar Zwitserland. Morgen lekker de dienst meemaken in de kerk van ps. Erich en maandag lesgeven op Grace Academy, samen met ps. Josh uit Jo-burg. Zo leuk om deel uit te maken van een internationale ‘genade familie’.

Mijn aandeel wordt trouwens geen Bijbelstudie. Ik ga vertellen hoe ik gefrustreerd rondliep in het christelijke wereldje. Alles wat ik probeerde leidde maar niet tot wat de Bijbel laat zien en waar mijn hart voor brandde: mensen die tot geloof komen en genezing.

Toen belandde ik op wonderlijke wijze in Singapore, in New Creation Church waar dit wekelijks gebeurt en waar ik wel zag wat de Bijbel belooft.

Ik geloofde op dat moment totaal niet in de kerk, omdat ik dat als een zeer moeizaam gebeuren ervoer. Overwegend zeurende mensen die niets willen? (excuus! ;-) En toch, zo vertelde ik pastor Prince in 2005, bleef deze tekst me lastig vallen:

Efeziers 3:10,11 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer.

Het enige wat ik had gezien was eeuwenoud. Maar in Singapore zag ik voor het eerst de kerk als HET middel. Vanwege deze tekst sprak God tot pastor Prince: ga naar Nederland. Ga helpen. Niet alleen met de boodschap, maar juist ook met Mijn middel.

Dat ga ik ook uitleggen in Zwitserland. Hoofdstuk 1 en 2 van Efeziërs laten het perfect volbrachte werk en alle zegeningen zien. Maar in hoofdstuk 3 volgt de praktische uitwerking: de kerk.

Waarschijnlijk zullen wij Amber en Megan meer missen dan zij ons. Zij hebben oma. :-)

Tot morgen!