Vandaag koppel ik twee meditaties van pastor Joseph Prince aan elkaar. Ze zijn op zich supergaaf, maar gecombineerd werken ze voor mij levensveranderend.

De eerste gaat over het aanwennen van goede gewoonten. Nu ben ik absoluut niet van de rituelen of tradities. Iets moet voor mij echt leven, anders kan ik het net zo goed niet doen. Maar let op deze Bijbeltekst:

Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de avond van uw trouw… (Psalm 92:1,2)

Wie goed oplet, ziet dat de psalmist niet dicteert, maar het tegen de Heer zegt. “Hoe goed is het om Uw liefde in de ochtend te prijzen… aan het eind van de dag van Uw trouw te getuigen…”

Ik hoop dat jullie Everyday vooral ook benutten, om een moment bewust contact te maken met jouw Heer. Natuurlijk vraag ik om inspiratie ervoor, maar tweedehands geloof doet niets voor jou. Je kunt niet op mijn geloof surfen, de Heer wil het jou geven!

Dan de tweede meditatie. Wat nu als je de Heer prijst in de morgen, maar je ziet tegen de dag op? Elk goed gevoel over Hem is snel verdampt? Let op de volgende tekst:

De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was… (Genesis 39:2)

Weet je wat zo bijzonder is? Jozef had op het moment dat deze tekst er staat nog helemaal niets. Sterker nog, hij was net als slaaf verkocht. Hallo…slaaf! Geen enkel bezit dus!

Voel jij je gevangen in je baan of in een situatie of…? De Heer ís met je. Dan bén je voorspoedig. Ook vandaag! Ook al zie je nog niets! Prijs de Heer!

Tot morgen!

Comment