Everyday.jpg

Dit weekend is de Sint in Nederland aangekomen: in een mix van stortregen en demonstraties, opgevrolijkt door enthousiast zingende jonge gelovigen, werd hij onthaald. 

De geschiedenis van Sint Nicolaas gaat terug tot in de eerste eeuwen na de opstanding van Jezus. Ergens rond 270 werd hij geboren in de buurt van het huidige Antalya in Turkije. Een kleine honderd kilometer naar het zuidwesten lag Myra, waar hij bisschop werd.

De vergelijking met onze Sinterklaas gaat op veel fronten mank. De oorspronkelijke Nicolaas heeft nooit een voet in Spanje gezet, zijn schimmel en stoomboot werden pas in 1850 door een Nederlandse schoolmeester verzonnen. Zelfs zijn naamdag komt niet overeen met de datum van het Nederlandse feest: de rest van de wereld kent 6 december als dag van Nicolaas. 

Toch had hij wel een paar mooie eigenschappen, die zijn populariteit deels verklaren. Zo wordt over hem verteld, dat hij drie arme meisjes (uit zijn bescheidenheid zonder zich bekend te maken) redde van een bestaan in de prostitutie. De legende vertelt overigens ook, dat toen eenmaal ontdekt werd dat Nicolaas de gulle gever was en de vader van de meisjes hem wilde bedanken, Nicolaas hem opdroeg alleen God alle eer te geven. 

Door zijn bijzondere daden werd Nicolaas de beschermheilige van de zeevarenden: hij zou net als Jezus de storm tot stilte hebben gebracht. In verschillende Europese landen is hij bovendien de beschermheilige van de handelaren, de parfumiers, de apothekers en de pandhuizen. In Oost Europa is hij zelfs de beschermer van de brandewijnstokers…

Toch is er wel enige logica in het verhaal van Nicolaas als kindervriend: er bestaat een legende van de drie schoolkinderen die door een herbergier waren gedood en door Nicolaas weer tot leven werden gewekt. Zo werd Nicolaas door de kerk heilig verklaard. Om reden van - uiteraard - zijn goede daden. Daarom kennen wij hem nu als Goedheiligman. 

Wat heerlijk dat jij door Jezus zelf heilig bent verklaard. Zijn goedheid maakt, dat jij vandaag kunt wandelen in de goede daden die Hij heeft voorbereid (Efeze 2:10). Je bent er goed heilig van… 

Mooie dag!