Omdat we gisteren een dagje weg waren, heb ik dit stukje zaterdag geschreven. Dat je niets leest over Cody’s preek of over Amsterdam, komt dus niet omdat het niet leuk was. ;-)

Ik wil deze laatste dagen richting komende jaar ons geloof in het volbrachte werk weer eens flink ‘oppoetsen’.

Ik heb zo’n positieve verwachting voor 2015! Het voelt weer als 2005, toen Pastor Prince de boodschap kwam (aan)brengen. 

Na die periode is door tegenwerking of gedoe de verwachting van de zichtbare uitwerking van de boodschap soms wat naar de achtergrond gedrongen. Maar het komt terug. In volle glorie! :-)

Door geloof worden geestelijke waarheden manifest (tastbaar). Dat geloof wordt ‘effectiever’ bij beter zicht op hóe groot, hóe compleet en hóe verregaand het volbrachte werk van Jezus is.

Neem bijvoorbeeld de Daily Devotional van pastor Prince vorige week maandag: ‘Gods glory has been restored to you’. Gods heerlijkheid is voor ons hersteld.

Maar wat heb je daar aan? Nou, in Gods originele plan met ons, was die glorie er! Echter, Adam en Eva inclusief nageslacht, raakten het kwijt.

Romeinen 3:23  Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God…

Hierna komt gelukkig een grote MAAR… Want God vond dit waardeloos! Niet vanwege moeite met ‘allen die zondigen’…. Maar het feit dat we daardoor Zijn heerlijkheid (Zijn glorieuze aanwezigheid en zegen) moesten missen. Dat ging zó tegen Gods hart in dat Hij Zijn Zoon daarvoor overgaf.

En Jezus kwam dit doen:

Johannes 17:22  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt…

Niets minder dan de zondeval is door Jezus hersteld. En zelfs méér nog, zegt Paulus!

Gods goede voornemen voor 2015? Dit manifest maken! Een moderne variant op: “Die nooit laat varen het werk dat Zijn hand begon…” :-)

Tot morgen!

De hele conferentie die Pastor Prince in 2005 in Nederland hield is nu met 50% korting in de webshop verkrijgbaar! Ga naar: www.webshop.jongenvrij.nl

Comment