Wij zijn ons vaak niet bewust van het bijzondere geheim dat wij met ons meedragen. Een mysterie waar de helden van het Oude Testament erg benieuwd naar waren. Mede dankzij hun openbaringen was al wel duidelijk geworden dat God dichtbij mensen wilde komen. Maar dat God ook in je zou willen en kunnen wonen; dat was ongehoord.

Vandaar dat Paulus (in Kolossenzen 1:27) de aanwezigheid van Gods Geest in ons hart met verwondering beschrijft: β€˜Aan u heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister.’ Van alle plekken waar God kon gaan wonen, heeft Hij ons hart uitgekozen. Wauw...

Wat voor ons een voorrecht is, blijkt aan Gods kant doelbewust te zijn. Voor ons is Zijn genade vaak wat het ons oplevert: acceptatie, vergeving, herstel, genezing, hulp van God, enzovoort. Voor God is genade echter geen doel, maar een middel. Het is Zijn sleutel om ons hart te openen, zodat Jezus daarin past en Hij ons ongehinderd en onbeperkt kan liefhebben.

Voordat Jezus naar het kruis ging, liet Hij zien hoe dat bij Hem functioneert. Jezus was Zich simpelweg bewust van de liefde van Zijn Vader en had als gevolg daarvan een moeiteloos leven, zonder tekort. Hij wist dat God tevreden met Hem was en daarom kon Hij onvoorwaardelijk van Zichzelf en van anderen houden en kon Gods voorziening onbeperkt stromen.

Als je ontdekt dat God ook in jouw hart volkomen tevreden is, gaat je hart zich meer bewust worden van Zijn liefde. De moeiteloze, ontspannen manier van leven die Jezus kenmerkt wordt dan kenmerkend voor jou. Overspannenheid, onzekerheid en angst verdwijnen en maken plaats voor Gods tevredenheid.

Mediteer vandaag op:
Christus leeft in mij! Mijn hart is voor Hem de beste plek om te wonen.