Het is niet vreemd als je God soms niet begrijpt. Hij vraagt ons om Hem te vertrouwen. Dat is iets heel anders dan begrijpen! Als je dus iets niet begrijpt, trek dan nooit conclusies zoals: ‘Hij houdt niet van me’ of ‘Hij wil zeker niet zegenen’.

God is er ook niet op tegen dat we Hem begrijpen, maar soms kost het gewoon tijd (wandelen met Hem) voordat we Hem kúnnen begrijpen.

Bij de ondernemers was mijn thema: God houdt van het begin van een werk. Maar waarom eigenlijk? Het begin -van een bedrijf- is soms helemaal niet zo leuk! Veel gedoe of onzekerheden? Je ziet nog weinig resultaat?

Daar deed je het niet voor. Sommige gedoe had je niet op gerekend. Wij hopen vooraf meestal op een gezegend ideaalplaatje. Waarom zegt God dan dat we een begin niet moeten minachten? En Hij geniet zelfs van zo’n beginfase?! Lastig te begrijpen.

In Romeinen 5 staat dat alle moeite ergens toe leidt: Het vormt ons karakter. Want moeite leidt tot volharding, volharding tot geduld en geduld tot karakter. Sta je nog niet meteen te springen? Misschien wordt het zo duidelijker: Karaktervorming betekent -meer- op Jezus gaan lijken!

Er wordt nieuw, hemels karakter geboren. God geniet daar net zo van, als een moeder van haar pasgeboren baby. Wij leren in elke ontwikkeling of soms opnieuw, ontspannen met God te bewegen. Het eerste positieve ‘bedrijfsresultaat’ is dat wij naar Zijn beeld veranderen. :-)

Dat ontwikkelde karakter levert trouwens hoop op, die niet kan teleurstellen. Succes dus! Op Jezus gaan lijken, leidt tot alle andere resultaten. Er is dus een weg naar succes die eeuwigheidswaarde heeft. God geniet van die weg. Inclusief het begin. Dat is alvast begrijpelijk. ;-) 

Tot morgen!

Comment