De doordeweekse samenkomst van gisteren was er één om mee te maken óf om heel snel in vimeo te bekijken (en geen druk voor de helden van het video team!). 

Veel dingen werken al heerlijk in ons midden - maar er kan en mag de komende jaren meer. Dat laatste klonk ook eerlijk gisteravond. De bruid (de gemeente van Jezus) mag zich gaan klaarmaken voor de Bruidegom. 

Dat gaat primair gebeuren in ons hart: door Hem te volgen in de nederigheid die Jezus zo kenmerkte: Hij legde alle glorie af om ons te redden. Dat is wat je noemt ‘diep gaan’! Als Paulus vroeg ps. Marcel ons: ga de weg die past bij de (megagrote!) roeping die je hebt ontvangen: wees bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde (Efeze 3:1,2). 

Ontdek jij dat dit nog niet op alle terreinen van je leven gewerkt heeft? Hey, welkom bij de club! Blijkbaar hebben jij en ik Jezus écht nodig! 

Wie tot het einde ingeschakeld bleef bij de livestream hoorde de slotwoorden van ps. Marcel. Let op: dit heeft niets van doen met valse bescheidenheid of met scheve blik kijken naar jouw rol in het verleden. Het gaat om - hoe kan het ook anders - werkelijk ALLE eer aan Jezus laten toekomen. 

Paulus zegt tegen een andere gemeente: “Mijn prestaties van het verleden? Als vuilnis reken ik ’t.” (Naar Phil. 3:8). Waarom? Om Jezus steeds maar beter te leren kennen (vs. 8-10). Zó kan de Bruidegom zich ten volle bekend maken aan de bruid. Zó worden we door Hem meegenomen van heerlijkheid (via gezonde nederigheid) naar nog grotere heerlijkheid. 

Ik heb zin in de komende tien jaar! 

Mooie dag!