Voor wie gisteren in Amersfoort was: het was geen afgesproken werk. Ik had geen (inhoudelijke) kennis van wat pastor Michel ging preken. Toch was de verwachting die ik uitsprak in de Everyday van gisteren, volledig wat (de Geest in) hem aanbracht in de gemeente. Vuur alom - en ijs toe om ’t af te maken. Tsjakka - en zo mag dat werken. 

Voor wie niet in Amersfoort was, best leuk om even iets mee te krijgen van wat we zagen. Pastor Michel nam ons mee naar de woorden van Paulus in Kolossenzen 1:26 en 27. Ik begin even iets eerder met de samenvatting, namelijk in vers 25: opdat Zijnboodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.

Wanneer ons gevraagd wordt naar de verschillen tussen het oude en het nieuwe verbond, is één van de opvallendste elementen, dat God niet langer slechts ‘bij’ ons woont of door Zijn Geest ‘op’ ons is: Hij is in ons. God, jouw Vader is in Jezus zó dichtbij gekomen, dat Zijn Geest van Vaderschap, goedheid en liefde-zonder-voorwaarden altijd in jou is. Nooit meer een beetje of half - en om nooit meer weg te gaan. 

Dat is onze hoop (onze positieve, vaste verwachting van iets goeds), dat goddelijke glorie, luister ons deel is. Ook die ‘glorie’ kregen de bezoekers in Amersfoort gisteren uitgelegd. De meest schitterende status, zeggen grieks-vertalers, de meest verheven plek, een glorieuze staat van voortdurend gezegend zijn

Zo. Die zit. Met die status wandel jij een nieuwe week in. Lees ‘m gerust nog eens uit de amplified translation, de ‘versterkte vertaling: dit geheim is in Christus, in en onder jullie, de hoop en garantie op het omarmen van die heerlijkheid! 

Het wordt een heerlijke week!