De wetenschap is er al een poosje achter. Bij een gezonde lachbui komt er endorfine vrij, waardoor je immuunsysteem beter werkt.

Onderzoek wijst uit dat vrolijke mensen gezonder zijn dan piekeraars! Wat ze ook hebben ontdekt is dat humor een unieke vaardigheid is, van de mens. Dieren hebben het niet. Met dat gegeven wordt ‘humor hoeft voor mij niet’ een opmerkelijke uitspraak? ;-)

Toen ik in week één van EVERYDAY vragen kreeg over mijn manier van schrijven, heb ik gebeden. Ik wil namelijk niet mijn eigen zin doen. Of zo nodig ‘mijzelf kunnen zijn’. Ik wil dat het tot zegen is.

Daarna begon de Heer te spreken over Izaäk. Dit kind is de ‘vrucht’ van het geloof van Abraham en Sarah. Ze moesten hem ook echt zo noemen (Genesis 17:19). De betekenis van zijn naam is: ‘hij lacht’.

Na de geboorte van dit ‘nakomertje’ staat er:

Genesis 21:6  ‘God maakt dat ik kan lachen, ‘zei Sarah, ‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen.

Nu weet jij(?), dat Izaäk een beeld is van het nieuwe leven dat ook wij krijgen als we gelovig worden, in navolging van Abraham. Dus: geloof in de gerechtigheid als gift. Van dit nieuwe leven kunnen we dus zeggen: het lacht :-)

Het resultaat van het volbrachte werk van Jezus, beschreven in Jesaja 53 is ook duidelijk. En wat volgt er? Inderdaad: Jesaja 54:1 Jubel en juich!!! En laten die twee nu dubbel liggen (naast elkaar ;-) in het N.T.:

Galaten 4:27  want er staat geschreven: ‘Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is.’ 28  En u, broeders en zusters, bent net als Izaäk kinderen van de belofte.

Gelovigen kunnen (mee)huilen. Maar ook zeer vrolijk zijn! Abraham heeft Izaäk niet geofferd. Zo heeft God gelukkig nooit gevraagd onze lachspieren op te offeren. ;-)

Psalmen 40:16  Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn…

Tot morgen!

Comment