imageIk sla dit keer verhalen over kinderchampagne en knal-erwten even over. Ik wil namelijk uitleggen waarom ik verwacht dat er een Happy New Year voor ons ligt!

Het Jaarthema 2015 begint bij een uitspraak van God in het leven van Abraham:

Genesis 12:2  Ik zal u zegenen…zodat u een zegen zult zijn.

Als wij dit lezen begrijpen we soms: Ik zal je zegenen, maar dan móét je ook wel tot zegen zijn. Of: Ik zal je zegenen zodat je tot zegen kán zijn. Voor beiden geldt: Nee!

Kijk maar mee met twee andere Bijbelvertalingen:

  • Ik zal U zegenen en gij zult tot een zegen zijn.
  • Ik zal je zegenen, een bron van zegen zul je zijn (NBV)

Wat blijkt? God wil ons zó zegenen, dat we ‘automatisch’ ook een zegen zijn voor onze omgeving! Wij zijn namelijk ook gemaakt (geschapen) om zóveel zegen te ontvangen. Waardoor we niet anders kunnen dan ‘overlopen’.

En dus niet ‘slechts’ zegen doorgeven. Het gaat namelijk niet buiten jou om. Jij bént een bron, vol van zegen. Gemaakt om volop uit te delen. Zo zijn wij bestemd om meer op Jezus te gaan lijken. Zó komen mensen in ons, onze God tegen. En zó leven wij zelf in overvloed!  

Daarom is het nieuwe jaarthema:

BLESSED TO BE A BLESSING. (Gezegend om zegen te zijn)

Je leeft dan méér bewust. Bewust van wat je te bieden hebt in plaats van wat je nog mist of wil ontvangen. Juist zó ontvangen we zelf meer.

En God zal alles aanreiken wat nodig is. Waardoor wij zo kunnen en durven leven!

Dit is de ultieme uitwerking van:

1 Timoteus 1:11  Het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God. 

Gelukzalig betekent gelukkig!

De gelukkige God wenst jou en mij een gelukkig nieuw jaar! :-)

Tot morgen!

Comment