Misschien klonk het onderwerp van de Everyday van gisteren je wat ‘zwaar’ in de oren. Getuigen? Dat doe je toch in de rechtszaal?

Leuk om te mediteren op de betekenis van zo’n woord. In een rechtszaak bestaan verschillende getuigen. De één spreekt in je voordeel, de ander in je nadeel. Een getuige à charge legt in de regel een verklaring af die belastend is voor de verdachte. Een getuige à decharge wordt opgeroepen door de advocaat van de verdachte of door de verdachte zelf. Hij legt over het algemeen een ontlastende verklaring af. 

Goed om te beseffen dat Gods Geest (die heilig is!) onze getuige à decharge is. Hij getuigt, met onze geest samen, dat wij kinderen van God zijn (Romeinen 8:16). Worden beschuldigingen tegen jou ingebracht, dan is Hij degene die spreekt van jouw status: de straf is gedragen, jij bent vrij! 

Soms gebeurt er iets merkwaardigs: dan lijken wij zelf op te treden als getuige à charge in de rechtszaal. Niemand heeft ons iets gevraagd, maar we horen onszelf ineens allerlei onhandigheid inbrengen die onze vrijspraak (en daarmee het rechtmatig ontvangen van Vaders gunst en zegen) in de weg zou staan. Herkenbaar? 

Wat word ik blij van (de Geest in) de schrijver van de brief aan de Hebreeën, wanneer hij een lijst van ‘getuigen’ opvoert. Geloofshelden uit het Oude Testament. Stuk voor stuk mensen die in de hemel vast een ereplek hebben gekregen. Lees maar mee in Hebreeën 11: Abraham, de aartsvaders, Mozes, al die anderen… van ieder van hen wordt hun geloof geroemd, waardoor ze overwonnen in het leven. Niets herinnert aan de minder succesvolle momenten in hun carrière: leugens, moord, overspel, we zouden het zó kunnen aanwijzen. 

God is licht. Niet om jouw missers in een pijnlijk scherpe lichtbundel te plaatsen. Zijn licht schijnt op jouw status: rechtvaardig in Jezus, voor altijd vrij van de straf, buiten de gevangenis van zonde en dood! Ik luister vandaag naar Zijn getuigenis! 

Mooie dag!