everday.jpg

Ik volg al langere tijd de financiële toestand met Griekenland. In december profeteerde pastor Joseph Prince dat de financiële wereld dit jaar stevig zou schudden en dit lijkt een rol te spelen. Angst en onzekerheid zijn niet goed voor mensen (we zijn als schapen), dus het zal in Griekenland zelf geen leuke dag zijn.

Als je het probleem vanuit de Bijbelse wijsheid benadert, dan lijkt het kinderlijk eenvoudig: niet uitgeven wat je niet hebt. Overigens wil politiek Europa ons laten geloven dat het veel ingewikkelder ligt. Dat snap ik wel, want dezelfde wijsheid leert dat als je uitleent aan iemand die het niet kan terugbetalen, je zelf minstens net zo dwaas bent. 

De geleerden vertellen ons zonder blikken of blozen: we stoppen met geld lenen waarmee ze hun schulden aan ons moesten terugbetalen.

God zag 2000 jaar geleden grote mogelijkheden in de Grieken. De reizen waarin Paulus gemeenten stichtte, leken als ultieme doel steeds Griekenland te hebben. Gods Geest hield hem tegen een andere richting te gaan (Handelingen 16:6). Hij zegt ook, dat het evangelie eerst voor de Jood is en ook voor de Griek (Romeinen 1:16).

Niet dat God alleen Grieken wilde redden, maar Hij wist dat als de Grieken het evangelie zouden aannemen, zij heel veel anderen zouden beïnvloeden. De naam Griek die Paulus gebruikt, betekent dan ook meer dan in Griekenland geboren zijn:

‘de naam omvat alle niet-Joodse volken die zich de taal, zeden en kennis van de Grieken eigen gemaakt hadden’

Dit is iets wat je financieel gezien nu even niet moet willen. Maar wat zou het evangelie daar vandaag de dag kunnen betekenen? We zegenen onze broers en zussen in Christus daar met grote openbaring van genade!

Tot morgen!