Everyday.jpg

Wanneer de gelovigen op zondag samenkomen, is Gods Geest werkzaam in allen - dat geeft openbaring, rust, vernieuwing, genezing. “Hoe was jouw zondag?” is een aardige vraag voor bij de koffie-machine op maandagochtend. 

De nieuwe week kan dan ook best een beetje ‘kaal’ en ‘alleen’ voelen. Bij wie kun je nu terecht als ’t even lastig is? Waar is nu dat prettige gevoel van de gemeente om je heen? Hoe versta je doordeweeks Gods stem? 

De symbolen uit het Oude Testament helpen ons om te mediteren op wat God voor ons heeft - ook wanneer we in de file staan, op ons werk of school rondlopen. De schrijver van de brief aan de Hebreeën vertelt over de allerheiligste plek in de tent (later in de tempel) waarvoor God zelf de instructies had gegeven.

Daar stond achter een zwaar gordijn de ark van het verbond, waarin de tekenen van de voortdurende ongehoorzaamheid van de mensen waren opgeborgen. Op het deksel van deze kist werd door de hogepriester eens per jaar het bloed van een smetteloos lam gesprenkeld om voor het volk vergeving van zonden te verkrijgen. 

Dit was de plek waarvan God tegen Mozes had gezegd: Daar zal Ik je ontmoeten en vanaf die plaats… zal Ik met je spreken (Exodus 25:22). Het deksel wordt in de Nederlandse vertalingen wel het ‘verzoendeksel’ genoemd - en dat is mooi: het is de plek waar door het offer verzoening bewerkt werd. In veel Engelse vertalingen wordt voor een andere vertaling van het Hebreeuwse kaporet gekozen en wordt deze plek aangeduid met de genade-troon

Nu is dit alles, zoals gezegd, symbool voor wat Jezus kwam doen. Ons hemelse Lam heeft voor eens en altijd voor onze zonden betaald. Op de plek waar wij Zijn offer in herinnering brengen, “daar,” zegt God “dáár zal Ik je ontmoeten en vanaf die plaats zal Ik met je spreken.” 

Mooie dag!

Neem vandaag even tijd om te mediteren op deze gedachte: wanneer ik bedenk wat Jezus voor mij deed, ontmoet ik God en hoor Zijn stem.