Als er iets is dat onze gemeente kenmerkt, is het wel het woord ‘genade’. Onverdiende gunst, krijgen wat je niet verdient - of niet krijgen wat je wél zou verdienen - allemaal vertalingen van hetzelfde begrip. 

“Is dat niet wat goedkoop?” wordt ons dan wel gevraagd. Nou kijk, die genade kost ons niets, dat klopt. Het heeft alleen Jezus alles gekost om ons in Zijn nabijheid terug te winnen. 

Grappig dat je in gesprek met iemand die dit nog niet gelooft, vaak ook gevraagd wordt uit te leggen, waarom dit dan nodig was. We konden ’t toch ook gewoon prima zelf proberen, hier op aarde, beetje netjes leven, lief zijn voor elkaar? 

Paulus legt uit waarom dat niet werkte. In het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs, zet hij uiteen dat ieder mens van nature onder invloed staat van een macht die vernietiging op het oog heeft. God is anders. Dáár vinden we ook precies de motivatie voor Jezus’ reddingswerk. Het was Zijn verlangen, dat de relatie tussen Hem en ons werd hersteld. 

Wanneer we nadenken over wat Jezus gedaan heeft, noemen we dat ‘mediteren’. Dat is niets engs, niets zweverigs, maar een manier om onze gedachten te richten en daarmee ons hart te helpen ‘zien’ - geloven dus. 

Vandaag helpt Paulus ons (Efeze 2 vanaf vers 4): Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 

Dit is waar jij - uit genade, door geloof - bent: levend gemaakt / gered / samen met Hem opgewekt / in de hemelsferen / in Christus. 

Het is een mooie dag! 

Tip: mediteer vandaag op deze woorden en verwacht meer te zien van Zijn genade voor jou!