Wandelen met de Heer, ik houd ervan. Natuurlijk is Vader net zo aanwezig gewoon op mijn kamer of aan onze keukentafel. Een andere bijzondere plek waar ik de mooiste momenten met Hem beleef, is mijn auto. Blijkbaar houdt Hij ook van autorijden, want daar spreken we elkaar regelmatig.

Ik houd ervan om tijdens het rijden rustig met Hem te spreken. Helemaal ‘offline’ zoals de nieuwe campagne voorschrijft, ga ik dus tijdens het sturen niet. Het helpt me dan ook om tijdens de rit naar goed onderwijs te luisteren. Dat is niet het moment om ook aantekeningen te gaan maken (probeer ’t niet!), maar wel heel geschikt om, wanneer je iets inspirerends hoort, op de pauzetoets te drukken en te mediteren op het Woord. 

Geheel in lijn met de Everyday van gisteren ging mijn meditatie vandaag over ‘de meeste van deze’: de liefde. Het bekende Hooglied van de liefde in 1 Corinthiërs 13 wordt afgesloten met Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 

Paulus wil dat we goed begrijpen, dat geloof in het volbrachte werk van Jezus uitmondt in hoop, een positieve verwachting van het goede. Die wordt onderbouwd en perfecte gemaakt door de volmaakte liefde van Jezus. 

In het tiende hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën zien we dat nog eens levendig geïllustreerd: Laten we God naderen met een vast geloof … Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen… Laten we elkaar ertoe aansporen lief te hebben (uit vs. 22-24). De basis van deze drie? Lees maar in vers 19: dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. 

Jouw geloof, hoop en liefde? Uit, door en tot Hem!

Mooie dag!