Everyday.jpg

De manager die ik sprak, verbaasde zich erover, dat mensen in zijn organisatie “zulke rare dingen doen…” Ik snapte hem wel...

“Mensen laten met hun gedrag zien wat ze werkelijk geloven,” hoorde ik mezelf zeggen. "In de psychologie wordt ‘geloof’ ook wel ‘waarden’ genoemd," legde ik snel uit - om niet voor reli-freak versleten te worden :) “Hmmm…,” reageerde mijn gesprekspartner, “kun je dat nog een keer zeggen?”

Natuurlijk - en graag zelfs: wat iemand gelooft, wordt zichtbaar in zijn gedrag. Hoe hij met zichzelf, met mensen in zijn omgeving omgaat, reflecteert wat zijn diepste waarden zijn. En ja, ook gedrag in een organisatie wordt bepaald door wat mensen ten diepste geloven over zichzelf, over thema’s als leiderschap en voorziening, zelfs over het leven zelf.  

Pastor Prince leerde ons: juist geloven, leidt tot juist leven. Hij illustreert dat met het leven van Zacheüs, de belastinginspecteur die de rekensommetjes in zijn eigen voordeel liet uitkomen. Misschien had hij nog wel wat geld achterover gedrukt, een mooie deal gesloten over iemand anders’ rug, precies die dag dat Jezus besloot in zijn huis te komen. Denk niet dat Zacheüs' ‘geloof’ al veranderd was vóór deze ontmoeting: zijn enige reden om in de bekende boom te klimmen was nieuwsgierigheid. Lees maar in Lucas 19:3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. 

De ontmoeting met Jezus leidt tot radicaal ander geloof: nee, ik heb geen zwart geld meer nodig, mijn malversaties gaan me niet rijk maken, nu ik de Bron van rijkdom heb ontdekt. Op dat moment verandert zijn gedrag en zegt hij: ‘...de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 

Zie jij nog onhandig gedrag bij jezelf? Wees niet verbaasd… ;) Bedenk wat je gelooft over dat gebied. Jouw geloof in Jezus’ perfectie, geeft verandering. Van binnenuit - verandering die wél werkt! 

Mooie dag!