Stel je voor: geloof dat bergen verzet. Ik vind ’t een mooi beeld: ik pak (in geloof) een berg beet en plof… in de polder. Nu hebben we in ons westers denken deze beloften uit de Bijbel (staat er echt, Matteüs 17:20) keurig weg-genivelleerd en onder-gerationaliseerd. Toch waag ik het mij uit te strekken naar méér geloof. 

Fijn dat ik dat niet van mezelf hoef te verwachten. Efeze 2:8 leert ons dat ook ons geloof een geschenk van God is: Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 

In de grondtekst wordt daar voor ‘geschenk’ het woord dóron gebruikt, een term die in het nieuwe testament voor ‘offer’ staat. Nu wordt het leuk: God brengt voor ons een offer - de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen. Als resultaat van dat offer ontvangen we redding in alle omstandigheden van ons leven én geloof. Denk je eens in met wat een kracht deze offergave gepaard ging…

Dan lijkt geloof dat de wereld overwint ineens een stuk dichterbij: Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof (1 Johannes 5:5). 

Hoe lijkt dat? Geloof zó krachtig dat het eenvoudigweg niet onder controle te houden is? In dat geloof ga je stappen zetten die je zelf niet verwacht. Niet uit jouw bron met veel moeite omhoog gepompt - maar Zijn geloof, als een geschenk, werkzaam in jou!

Spannend? Ja, misschien wel. Je verlaat namelijk de ‘veilige’ wereld van de dingen die je kunt zien, voor de ‘onzekerheid’ van alles waarop je hoopt en de spanning van de waarheden die je nog niet ziet! Wel écht leven, dat dan weer wel!

Mooie dag!

Tip: mediteer vandaag op de woorden van Hebreeën 11:1: Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.