Stel je voor… je bent in een arme familie geboren, straatarm. De muizen emigreerden uit jullie huis om elders een beter leven te zoeken. De erfenis die je ouders nalieten, begon met een ‘min’ voor het euroteken. Omdat je nooit geleerd hebt met geld om te gaan, is je eigen leven ook al snel een aaneenschakeling van onbetaalde rekeningen, niet nagekomen verplichtingen en schulden. 

Het duurt niet lang of jouw financiële positie is voor een aantal schuldeisers reden om naar de rechtbank te stappen. Immers: alle schulden moet een keer betaald worden, hoe dan ook. Na ontvangst van de dagvaarding wacht je met angst en beven op de zittingsdatum. 

Dan gebeurt er iets bijzonders. Een ver familielid dient zich aan. Van vaders zijde, lang vergeten - buitengewoon kapitaalkrachtig. Deze oom hoort van jouw situatie en laat zich door de curator informeren over de exacte bedragen die uitstaan bij de schuldeisers. Zonder dat jij daar iets aan kunt doen, betaalt hij alle crediteuren - inclusief rente en kosten die door de jaren flink zijn opgelopen. 

De dag dat jij voor de rechtbank moet verschijnen, breekt aan. De knoop in je maag maakt plaats voor een gevoel van euforie wanneer de rechter oordeelt dat er geen enkele reden is om jou straf op te leggen. Alle schuld is immers betaald? De uitspraak luidt dan ook: vrijspraak. 

Iedere vergelijking met Jezus’ reddingswerk gaat mank - Zijn offer is groter, Hij is geen suikeroom. Het verhaal maakt echter duidelijk, hoe God ons rechtvaardig kan verklaren - terwijl wij daarvoor niets hebben kunnen doen. Op basis van de overbetaling die Jezus deed voor onze schuld, kan Gods uitspraak niet anders zijn dan: vrijspraak. 

Jij wandelt vrij van schuld naar buiten vandaag. De Rechter zorgde zelf voor de losprijs. Hij is 100% rechtvaardig en staat 100% aan jouw kant! 

Mooie dag!