38.jpg

Wat is het meest verstoord geraakt in de schepping, door de zondeval? Wat ligt het meest onder vuur?

Antwoord: de rol, de waardigheid en de aard van de man. En daarmee het beeld van God. Door de man zou op aarde zichtbaar zijn Wie haar Schepper is. De duivel haat dat. Dus verleidt hij de man om domme dingen te doen. Daarna stookt hij de rest van de schepping op om dat uit te vergroten en aan te klagen.

Door alle (aan)klacht worden veel mannen tot uitersten gedreven: egoïst óf slappeling. Al dan niet verwijfd. Eenmaal daar, laat de duivel de man wel met rust. Dat is de beste anti-reclame voor God.

Maar… Godzijdank… Wat is het tegenmiddel? Een Koninklijke, waardige man. Een held! Jezus. En wat betekent Jezus voor ons mannen? Dat ontdekken we door een prachtig verhaal in het Oude testament.

David is daarin een beeld van Jezus. Hij verzamelde een groep ‘vernederde’ kerels om zich heen. Met schulden, met stress en ontevreden over hun leven. Maar zowel aanbiddend als vechtend verandert die groep, zoals de Engelse Bijbel dat zo mooi zegt, in mighty men. Mannen van invloed. Krachtig.

Op die manier maakt Jezus in de gemeente de mannen ook sterk(er). Koninklijke helden. Navolgers van Jezus. Daarom heet de nieuwe mannentak ook Heroes. Op 20 februari vindt het eerste landelijke evenement van Heroes plaats. Absoluut niet alleen voor jongeren of survival types. Pastor Karsten omschrijft het zo:

“Mannen mogen opstaan in hun huwelijk, gezin, werk- en inkomenssituatie, bedrijf en op andere plekken in onze samenleving om 'the lead' te nemen. We zijn bedoeld om onze vrouwen en kinderen en het leven om ons heen naar onze (=Zijn!) hand te zetten. De wereld wacht erop dat de Heroes van God openbaar worden!”

Ik zeg amen!

Schrijf je in op www.jongenvrij.nl/heroes