Je zal maar hoogbejaard zijn en begeerd worden door een koning. Dan heeft die koning een slechte smaak of heb jij een groot geheim. De Bijbel beschrijft dat Sarah op hoge leeftijd nog vitaal en mooi was. Haar jeugd had zich vernieuwd. Het werd nog gekker, want jaren later schonk ze haar man (Abraham) een kerngezonde zoon: Isaak.

Uit Galaten 3:29 blijkt dat wij dankzij ons geloof in Jezus erfgenamen van Abraham zijn geworden. Niet van Paulus (die uiteindelijk onthoofd werd) of van Petrus (gekruisigd), maar van Abraham. De man die na een eeuw nog steeds een bloeiend seksleven had. Can I have a good AMEN? Of is dat niet iets waar je aan denkt bij ‘hemelse erfenis’?

Snel terug dan maar naar een onderdeel van onze erfenis waar we wél gemakkelijk over praten: jong en vitaal blijven. Daar kun je snel volle zalen mee trekken. Zeker nu de verpakking (hoe je eruit ziet) steeds belangrijker wordt gemaakt. De leegte die mensen van binnen voelen, wordt op die manier gecompenseerd met de buitenkant.

Niet dat God daar geen oog voor heeft. Jezus zegt in Matteüs 6:25: ‘Maak je geen zorgen over jezelf, (…) over je lichaam en over wat je zult aantrekken.’ Daar zorgt je hemelse Vader voor, legt Hij daarna uit. Hoe? Via een erfenis. Met Jezus heeft Hij je ALLES geschonken, inclusief alles wat Hij Abraham (en Sarah) schonk, en dus ook de vernieuwing van je jeugd!

Hoe overtuig je je lichaam hiervan? Via je hart, want dat is de bron van je leven. Daar woont Jezus, omringd door de herinneringen van je oude leven, waaronder aftakeling. Met hemels geduld wacht Hij totdat jij ziet dat zij vervagen en Hij hun plek inneemt. Zijn Koninklijke vitaliteit, schoonheid en aantrekkingskracht worden dan zichtbaar… in jou.

Mediteer vandaag op:
Mijn jeugd vernieuwt zich. Ik heb de vitaliteit, schoonheid en aantrekkingskracht van Jezus.