Vandaag een iets langere Everyday. Eén van de bijzondere momenten tijdens Vision Day, vond ik toen Kevin na het avondmaal tijdens het nummer ‘Forever’ deze tekst proclameerde.

Blessed to be a blessing.

U bent Degene die mij gezegend heeft met Genade
U bent Degene die hemel en aarde schiep door Uw Woord
U bent een machtige God
En Uw Woord mist nooit Zijn doel

De aarde was woest en ledig
En in deze chaos creëerde U een paradijs
Ook mijn hart was woest en ledig
En in deze chaos creëerde U een paradijs
Uw Woord mist nooit Zijn doel

Uw Woord is hét fundament
Het fundament dat onwankelbaar is
U heeft ons bevrijd uit de slavernij van zonde
Op U zijn wij gefundeerd

U bent Degene die het leven geeft
U bent Degene die het leven creëert
U bént het Leven Zelf
God, de Hemel in ons

Mensen vragen: als er een God bestaat, waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dat
Maar U bent bij ons bekend als Degene die Jezus heeft gestuurd

Wanneer wij naar Jezus kijken zien wij U
Wij vinden ons leven in Jezus
Want Jezus IS het Leven

Mensen bidden tot U: God ik heb voorziening nodig
En U stuurt Jezus
Mensen bidden tot U: Vader ik heb genezing nodig
En U stuurt Jezus
Mensen bidden tot U: Heer ik heb bevrijding nodig
En U geeft Jezus
Mensen smeken tot U: Heer vergeef mij
En U geeft Jezus

Jezus, U bent geduldig
Jezus, U bent geweldig

U bent mijn Hoop, U bent mijn Hersteller van gebrokenheid.
U bent degene die moordenaars en overspellers vergeeft
U bent mijn Voorbeeld
U leidt mij in deze wereld

U bent niet moeilijk te begrijpen
U bent het Begin en ook het Einde , de eis van de wet vervuld
U heeft mij volmaakt gemaakt,
U zegt het zelf: het is volbracht
U bent Degene die ons eer verschaft terwijl de eer U toe komt
Mijn waarde wordt bepaald door Uw mening
Mijn waarde ís bepaald door Uw liefde

U naam is: de IK Ben

U bént Liefde, de Liefde waarnaar iedereen zo hevig verlangt
U bént Degene die geeft zonder enig verwijt
U bént Degene die een Schild is voor mensen in nood
U bént de Vrede die de wereld nog niet kan begrijpen

U bént de Waarheid
U bént het Geloof
U bént de Hoop
U bént het Woord

Lieve Vader
Dank U voor de redding
Dank U voor de bevrijding
Dank U voor de verlossing
Dank U voor de vergeving
Dank U voor Uw mensen
Dank U voor Uw kerk
En bovenal: DANK U VOOR JEZUS

Ik zeg: amen!

Tot morgen!

Deze tekst is geschreven en op Vision Sunday geproclameerd door Kevin Flight uit Jong en Vrij Amersfoort.

Comment