De hele dag door ontvang je allerlei informatie. Je ziet, voelt, ruikt, hoort en proeft van alles. Zonder dat je je ervan bewust bent, gebruik je je zintuigen om in je hart te beleven wat je meemaakt. Je bent geneigd te denken dat je al die informatie ‘neutraal’ kunt ontvangen en filteren. Maar dat is niet zo. Het doet altijd iets in je onderbewustzijn.

Dat onderbewustzijn is een sublieme creatie van jouw hemelse Vader. Je zou werkelijk gek worden als je alles wat zich daar af speelt zou beseffen. God heeft je zo gemaakt, dat veel van wat er in je binnenste gebeurt voor jou verborgen blijft. Voor Hem niet; Hij kent je tot in het diepst van je bestaan en is daar zelfs bewogen over...

De duivel daarentegen stuurt al je leven lang leugens en nonsens op je af. En niet zonder effect. Hij weet maar al te goed dat overtuigend gebrachte informatie na verloop van tijd vanzelf uitgroeit tot een overtuiging in je hart. Op die manier heeft hij met zijn leugens grote invloed gekregen op hoe jij jezelf bent gaan zien, wat je ging geloven en op de keuzes je maakte.

Totdat Jezus in je hart kwam wonen. Hij laat je zien dat je een nieuw mens bent, geleid door Zijn Geest. Dat zowel je (bewuste) denken als je onderbewustzijn die realiteit soms frustreren, is voor Hem geen probleem. Hij weet precies hoe daarmee om te gaan. Teder schildert Hij een nieuw plaatje in je binnenste, zodat je dát gaat geloven en je leven naar dát beeld verandert.

Paulus moedigt ons in 2 Korintiërs 10:4 aan om (letterlijk:) ‘de fantasieën en hoogten die zichzelf verheffen tegen de kennis van God neer te halen’. De kennis van God is dat God onvoorwaardelijk van je houdt, dat jij dankzij Jezus rechtvaardig bent en dat je nu al een hemels leven hebt. Volgens de duivel is dat fantasie. Voor jou is dat de werkelijkheid.

Mediteer vandaag op:
Ik leef vanuit mijn hart. Daar laat God mij Zijn werkelijkheid zien. Ik geloof in Jezus.