De bedoeling van elke samenkomst is, dat we Jezus zien en naar Zijn beeld veranderen. Dat betekent niet dat op zondag je geen off day kan hebben. Zo een lijstje uitspraken of strekking daarvan wat je ook tegen kon komen in Jong en Vrij. Lachend en ruiterlijk toegevend dat we allemaal wel eens in meer of mindere mate….? Ik tenminste wel.

  • ‘Waarom word ik niet als nieuwe mens aangesproken’, vroeg oude ik boos en verontwaardigd.
  • ‘Ik weet heus zelf wel wat ik nodig heb’, zei de hulpvrager nuchter en bescheiden.
  • ‘Sinds ik jou als leider heb voel ik me aangeklaagd’, zei de rechtvaardige die zich vol geloof had gevoegd.
  • ‘Dát stukje had je niet moeten preken’, zei degene die door God is aangesteld om degene die God heeft aangesteld te helpen. ‘Dat zei je met onhandige timing’, zei degene die door God is aangesteld om degene die door God is aangesteld om degene die God heeft aangesteld te helpen etc.
  • ‘Jíj hebt mij getriggerd, je had me ook kunnen laten slapen’, zei het vlees uit angst dat de nieuwe ik doorkreeg dat die zelf zijn alter-ego moet doden.
  • ‘Ik kan toch zien en proeven dat wat je tegen me zegt (te eten geeft) niet goed is’, zei Eva heel goed wetend en begrijpend wie ze is.
  • ‘Maar ik dacht dat God tegen mij sprak’, dacht Adam die als vanouds de leiding had en daarom overwoog te proberen de leiding te nemen.

Nu we als gemeente door een seizoen van eer en ontzag gaan, zijn door de daarbij bijbehorende nederigheid dit soort dingen natuurlijk verleden tijd. ;-)

Gewoon blijven komen! Want wij zijn een leuke gemeente met superleuke mensen, gaaf, begaafd, lief, behulpzaam, gul en humoristisch.

Vlekkeloze bruid, altijd al geweest! :-)

Tot morgen!