Everyday.jpg

Aan het einde van het jaar zijn we gewend terug te blikken: in kranten en op tv buitelen jaaroverzichten over elkaar heen. Wanneer ik terugkijk, denk ik als eerste aan ons jaarthema: unstoppable. Even een check: ben jij méér unstoppable geworden dit jaar? 

Pastor Marcel droeg in zijn preken een aantal hulpmiddelen aan. Fijn zo’n voorganger: hij vertelde er ook altijd eerlijk bij, dat hij ze éérst zelf had uitgeprobeerd! Die garantie krijg je van de apotheker niet… :) Maar wat dacht je van zijn statement: ik neem mezelf wat minder serieus. Die moeten we natuurlijk goed begrijpen. Voor mij kreeg ie zo tegen het einde van het jaar steeds meer waarde. 

Wanneer de Heer een plan voor mijn toekomst heeft, bedacht ik mij - een hoopvolle toekomst nog wel, zie Jeremia 29:11, dan is HIJ daarvan. Vraag: gaat Hij dat plan dan ook ten uitvoer brengen? Dus… Dat helpt. Ik hoef het niet te doen. Beter nog blijf ik af van dingen die ik toch niet kan beïnvloeden. Daarmee lijk ik immers mezelf belangrijker te maken, maar de uitkomst is dat ik vermoeid en gefrustreerd bekijk wat me tóch niet is gelukt. 

Wanneer Hij ervan is, dan kan ik ook gerust zijn over mijn ‘missers’. Omdat mijn Vader buiten de tijd staat, heb ik Hem niet verrast en zal ik Hem niet versteld doen staan met mijn suffe acties of fouten. Meer nog, Hij is zelfs in staat deze te laten meewerken ten goede in Zijn plan (Romeinen 8:28). 

Hij heeft ervoor gezorgd dat ik één ben met Zijn Zoon Jezus. Dat betekent, dat ik deel in iedere overwinning die Jezus in mijn leven behaalt. Nog één vraag: Is Hij unstoppable? Nou dan… :) 

Mooie dag!

In zijn preek ‘Er waait een nieuwe wind. Een wind van nieuw geloof’ van 3 december via ‘preken’ - ‘Rotterdam’ in deze app, legt pastor Marcel uit wat hem dit jaar heeft geholpen om te groeien in ‘unstoppable’.