Everyday.jpg

Ik was zeventien jaar Christen, vrijgemaakt van alcoholverslaving en reisde het land rond om het evangelie te verkondigen. Toen ik het onderwijs van pastor Prince voor het eerst hoorde, was of ik opnieuw tot bekering kwam. Dít had ik geloofd in die eerste maanden na mijn bekering. Mijn geloof was een systeem van morele normen en waarden geworden - en ik deed als eerste mijn best me te gedragen. Wat een contrast met de liefdesrelatie die Jezus met ons wil! Het evangelie van genade is écht het enige evangelie!

Aan het woord is Mike, een Hongaar met een aanstekelijke lach. We hadden een ochtend om elkaar te bemoedigen en samen te bidden. Daarna moest hij verder: in een klein dorpje op het Hongaarse platteland is de pastoor vertrokken. De burgemeester heeft gevraagd, of Mike met zijn vrienden uit de gemeente ‘iets religieus’ wil komen doen. Samen lachen we om de vraag: zou de burgemeester teleurgesteld zijn, als het niet over religie gaat in het cultuurhuis van zijn dorp? Ach, genade ook voor de burgervader: we zegenen hem, dat hij zichzélf terugvindt in een liefdesrelatie met Jezus! 

Het is los stellen Mike en zijn vriend de worshipleader vast. Het is écht een revolutie en het gaat heel Europa door. Dit kon wel eens groot worden… proberen ze voorzichtig Dan komt de onvermijdelijke vraag: wat moeten wij nu doen? 

Herkenbaar, deze vraag: wie zich bedenkt wat de impact van de genaderevolutie is, staat al snel op scherp: wat moet er gebeuren om dit allemaal te faciliteren? 

Het goede nieuws is: wij gaan het niet doen. Waar revolutionairen in de geschiedenis ‘op de barricaden’ stonden, werd Jezus voor ons verhoogd. We bewijzen onszelf (én de genaderevolutie…) een dienst, wanneer we niet anders doen dan Hem de plek geven, die Hem toekomt. Er is maar één ding noodzakelijk zei Hij zelf tegen Marta - en Maria heeft het beste deel gekozen (Lucas 10:38-42). Wat dat was? Heel eenvoudig: aan Zijn voeten zitten en naar Zijn stem luisteren! 

Doe jezelf een lol - en maak je klaar voor nog veel grotere dingen: doe dit ene ding vandaag - je kiest het beste!

Mooie dag!