Pastor Paul is deze dagen in China. Je leest daarom een selectie uit eerder geplaatste Everydays.

Zaterdag was opnieuw een Grace Academy lesdag. In de tijd van aanbidding en gebed, waarmee we elke lesdag het middagprogramma beginnen, kwam het thema ‘eenheid’ sterk naar voren. 

Dat de eenheid in de gemeente de wereld gaat helpen om Jezus te zien, sprak Jezus Zelf al uit: Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden… Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad (Joh. 17:21-23). 

Wat denk je, zou de Vader Jezus iets weigeren wanneer Hij daarom bidt? Daarom: wij zijn één met de Vader en Jezus Zelf geworden! Zó zullen wij volkomen één zijn. Met welk doel? Zodat de wereld gaat begrijpen dat Jezus door God gestuurd is en dat God de wereld lief heeft. 

Zie je de volgorde? Wij volgen Jezus in de eenheid met de Vader (daar is niets anders voor nodig dan geloof) en zien de eenheid tussen broers en zussen in de gemeente volkomen worden. We zien dan ook, hoe de wereld onder de indruk raakt van Gods liefde. 

Lees vandaag eens Paulus’ advies daarbij in Filippenzen 2:1-10. De afgelopen maanden lazen we deze verzen vaker en benoemden de dimensie ‘nederigheid’ in relatie tot ons jaarthema. Zie je hoe nederigheid in nauw verband staat met eenheid? 

Dat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen… en elke tong zal belijden:'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader! (vs. 10). 

Follow Me - wandel in nederigheid naar elkaar - zodat jullie eenheid zichtbaar wordt - zodat de wereld naar Jezus getrokken wordt - zodat Vader de eer krijgt!

Mooie dag!