Het overkomt me regelmatig dat ik aan het werk ben en mensen moet uitleggen wat ik doe ‘naast’ mijn gastheer-zijn bij een sportinstituut. De gesprekjes die dan ontstaan zijn verrassend, hilarisch, soms snel voorbij of juist veel te lang waardoor ik later op de dag moet doorpakken.

“Waarom kom je dan naar Almelo?”, hoor ik vaak. Nou… simpel: Almelo heeft Jezus nodig. Mijn zoontje Jesse van drie onderschrijft dat: hij houdt vol dat Nederland onderdeel is van Almelo en niet andersom (zijn beeld van hoe Jezus het geringste optilt tot Zijn glorie).

In de jaren dat ik mij geestelijk ontwikkelde, hoorde ik vaak dat mensen het evangelie moeten horen, desnoods met woorden. Ik ontdek, dat het evangelie JUIST klinkt door woorden heen. Misschien in deze tijd wel éérst door woorden. Jezus zelf verkondigde altijd eerst het woord voordat de mensen bij hem kwamen zodat hij allen kon genezen!

In dit seizoen (it’s more blessed to give…) bleken onze woorden een verlengstuk van ons hart naar mensen in nood. Het geld wat werd meegestuurd fungeerde als AMP (muzikantentaal voor versterker) van wat er in ons hart rondzingt: “Jezus heeft jou lief, Hij wil het Beste voor jou.”

In deze Everyday wilde ik eigenlijk iets zeggen over een liedje dat dit jaar veelvuldig is gezongen in de gemeente: Christ is enough for me. Er klinkt iets “nieuws” in: I have decided to follow Jesus, no turning back. Als je dan toch niet meer terug wilt… gebruik dan je mond om aan mensen toe te lichten waarom het zo fantastisch is met (in!) Jezus. Waarom het steeds mooier wordt met (in!) Jezus. 

En ja… dan geldt ook: er is hoop voor een klein stadje aan het verre einde van de A1. Let the Word do it’s work. Vertel jij mee in het nieuwe jaar?