Als God zorgt, zorgt Hij goed - hoorde ik onze senior pastor Marcel zeggen. God kan niet anders: dat is Zijn aard. Geen half werk bij Hem. 

Zijn reddingswerk is dus compleet. Uit liefde - want Hij verlangde ernaar met ons de eeuwigheid door te brengen. Een kickstart van de week nodig? Mediteer dan gerust een minuut of vijf op deze gedachte: de God van alle eeuwen, Schepper van hemel en aarde, wilde mij erbij hebben in de eeuwigheid… 

Ik houd ervan te bedenken dat Gods perspectief zo anders is dan het onze. Ons humeur, onze besluiten kunnen variëren met het uur - of met de minuut... God is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Hij heeft ‘tijd’ aan ons gegeven om een beetje te kunnen rekenen (lees bijvoorbeeld uit Psalm 90 vers 2 en 12). Als God iets regelt, zou Hij het dan ‘voor een paar dagen’ doen? 

Nee, Gods reddingswerk is echt voor de eeuwigheid. Dat moest ook wel, zodat Jezus kon sterven en opstaan op een moment in onze tijdrekening, terwijl Zijn werk ook betrekking had op alle mensen die nadien zouden leven. 

Wanneer je over deze perfecte redding, Zijn eeuwige plan nadenkt, vervagen zorgen en problemen waarmee je in het dagelijks leven geconfronteerd wordt. Zo word je uitgetild boven alles wat je aan ‘aarde’ gebonden houdt en leer je kijken met hemels perspectief. Het effect? Dat jij unstoppable wordt - net als jouw Redder, Jezus. 

Een paar keer per dag hierop mediteren. Net als een drankje of een pilletje: driemaal daags. Effect gegarandeerd, bijwerkingen uitgesloten. Dank U, Mijn Vader - God van hemel en aarde, U heeft mij lief. Mijn Heer Jezus, dank U voor uw macht en autoriteit om Uw reddingswerk in mijn leven te volvoeren. Dank U Heilige Geest, dat u mij leert te volgen en wijs te wandelen! 

Tip: kijk voor een zorgen-vrij leven deze week de preek No Worries van ps. Marcel nog eens terug via Vimeo .