In deze warme dagen gebeurt het mij snel, dat ik vergeet tijdig water te drinken. We noemen het gevoel dat we dan kennen ‘dorst’. Dit woord komt van het woord ‘dor’, dat letterlijk ‘uitgedroogd door gebrek aan water’ betekent. Gelukkig is er in Nederland altijd volop schoon drinkwater beschikbaar. Zo hoeft ‘dorst’ niet tot ‘dorheid’ of ‘verdorring’ te leiden. 

Nu bedoel ik je vanmorgen niet een lesje Nederlands te leren. Ik kwam op deze gedachten terwijl ik gisteren naar pastor Constantijn luisterde. In Amersfoort las hij uit Jesaja 55, het hoofdstuk dat we kennen als een belangrijke aankondiging van het Nieuwe Verbond. Onmiddellijk gingen mijn gedachten naar de aanhef van dit Bijbeldeel, alle dorstigen, komt tot de wateren

Wanneer een mens echt dorst heeft, wanneer uitdroging en dorheid dreigt, is er meervoud van water nodig. Wij weten, dat dit beschikbaar is gekomen als het Levende Water, dat Jezus Zelf kwam geven. 

Door de de profeet Jesaja deelt God Zijn hart met ons. Hij heeft ons gemaakt en weet daarom wat verdorring kan doen in een mensenleven. Dan gebeurt er iets geks: in de volgende verzen zegt Hij: Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve… (Jes 55:2,3 NBG)

God reikt de oplossing voor dorst hier aan: luisteren, horen naar Hem. Dat geeft leven voor je ziel. Wow… Zijn hart voor jou is, dat je dorst optimaal gelest wordt. De sleutel daarvoor is te vinden in het luisteren naar Hem.

Zo mooi dat Hij daar liefdevol aandringt: gun Mij je oor, zodat Ik goede woorden in je kan fluisteren. Mijn woorden gaan ten uitvoer brengen wat ik voor jou wil (vers 11). Leven brengen in overvloed, ook deze nieuwe week!

Tip: op https://www.josephprince.com/meditate schrijf je je in voor een dagelijkse portie vers ‘water’ uit Gods Woord.