Gisteren schreef ik over het nut van het mediteren op de woorden van de Bijbel. Zachtjes spreken, hagah in het Hebreeuws, komen we voor het eerst tegen in Gods instructies aan Jozua wanneer hij aan zijn belangrijke taak begint. 

Na Mozes’ dood is het zijn taak om het volk Israël het beloofde land in te leiden. Na een tijd van voorbereiding, als Mozes’ tweede man, geeft God Jozua een geweldig perspectief: Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie… Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden (Jozua 1:3-5).

Nadat God Jozua verzekerd heeft van Zijn nabijheid en Zijn steun, volgt een opdracht. Mediteer op dit woord, zegt God: zodat je alles doet wat is beschreven, dan maak jij je weg voorspoedig en zul je goed succes hebben (Jozua 1:8 naar NKJV). 

Ik heb het even voor je nagekeken in de grondtekst. Het staat er echt: door dit te doen, maak jij je weg voorspoedig, draag jij bij aan je succes. God reikt op dit cruciale moment aan Jozua een concreet hulpmiddel aan om Zijn gunst in Jozua’s leven in beweging te zetten. 

Fijn dat de held Jozua die instructie nodig had om het beloofde land in te nemen. Welke taak heeft Vader aan jou toevertrouwd? Waar sta jij vandaag voor? Geloof je dat wat goed is voor Jozua, ook goed is voor jou? 

Tip: mediteer vandaag op Jozua 1:9: Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.