Jezus volgen is denken als Hij. Makkelijk gezegd: hoe doe je dat? Paulus legt het uit in Filippenzen 2. Ik vertaal hem naar woorden van vandaag. 

Met de woorden Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had (vers 5) zegt Paulus eigenlijk: neem de manier van denken van Jezus over. Hij was gelijk aan God, maar gaf die status op. Als God werd Hij mens en ging de onderste weg. Hij leefde in gehoorzaamheid aan Zijn Vader en koos de verschrikkelijkste dood, die aan een kruis. 

Vanwege Zijn gehoorzaamheid heeft God hem hoog opgetild en geëerd boven alles en iedereen: Jezus heeft de naam boven alle naam gekregen.

Zie je dat Paulus ons niet opdraagt ons te gedragen als Jezus of te doen als Hij? Hij gebruikt het Griekse woord ‘phroneo’ voor ‘denken’ als Jezus. Met ons denken overwegen we belangen, stellen we prioriteiten. Wanneer Jezus de naam boven alle naam heeft gekregen, is Hij daarmee de allerhoogste prioriteit geworden. 

Wanneer we in ons denken Hem op nummer één zetten, veranderen we naar Zijn beeld (2 Korintiërs 3:18). Hey, dat is bijzonder: terwijl wij naar Hem kijken (ons denken richten), gebeurt de verandering, het ‘meer op Hem gaan lijken’ vanzelf. 

Met deze overwegingen komt vandaag voor mij ineens een serie van Everydays bij elkaar: in het jaar van Follow Me hebben we het regelmatig over aan Zijn voeten zitten, luisteren naar Hem en het mediteren op Zijn woorden. Meer naar Hem kijken, brengt ons dichter bij Hem volgen. 

Wanneer we een bekende popster of wereldleider zien, volgen we die graag - in spreken, opinie of zelfs in hoe hij of zij gekleed gaat. Nu laat de Hoogste boven alles en iedereen zich letterlijk in volle glorie aan ons zien. Kijk naar Hem - en ga denken als Hij. 

Tip: Raak vandaag opnieuw onder de indruk van Zijn volbrachte werk door te luisteren naar deze woorden en muziek uit Lakewood Church: https://Lakewood