Hoe we de wereld, ons leven ervaren, wordt in belangrijke mate bepaald door ons denken. 

De bekende woorden van Johannes aan zijn vriend Gajus (3 Joh1:2) gaan ook over dat ‘denken’. Ik vertaal ze vrij: “Ik weet dat het goed gaat met je ziel (waar immers je denken zit),” zegt hij. “Zoals het dáár goed gaat, mag het ook flowen op de andere terreinen van je leven!” Wow: wanneer je gezond denkt, wordt daarmee dus de rest van je lijf en leven positief beïnvloed. 

Hoezo ineens mijn ‘denken over denken’? Ik stelde vast dat wij dagelijks worden blootgesteld aan een stroom zaken die weliswaar deel uitmaken van de wereld om ons heen, maar die niet voor ons bedoeld zijn. De details van een afrekening in het criminele circuit, een terroristische aanslag… Hoe houd je je denken gezond?

Paulus raadt ons aan, om ons denken zorgvuldig te scheiden van het denken van deze wereld. In het Nederlands kennen we de tekst uit Romeinen 12 maar al te goed: word niet gelijkvormig aan deze wereld… In de Message vertaling wordt die mooi geparafraseerd: Pas je niet zo aan, dat je zonder nadenken één wordt met de cultuur waarin je leeft. Richt in plaats daarvan je aandacht op God, dan word je van binnen uit veranderd. Wees alert op wat Hij voor je wil en reageer daar direct op. Dat staat haaks op de cultuur om je heen, die je naar haar niveau van onvolwassenheid trekt. God brengt het beste in je naar boven en ontwikkelt welgevormde volwassenheid in jou. 

Ons denken gericht op God, zodat we opstaan in volwassenheid. Dan gaat ’t écht goed met jou, zoals het met je ziel goed gaat!

Ik denk dat ’t een mooie dag wordt!

Comment