Met diensten op acht locaties ontbreekt een beetje het overzicht over waar-nu-wat gebeurde gisteren. Daar is dan Facebook weer goed voor. Zo kwam ik te weten dat de rappende pastor Karsten ook deze zondag van zich liet horen. 

Diste hij vorige week nog de goedheiligman, deze week was het een ode aan zijn collega, pastor Cees. Jammer, dat we niet allemaal in Sliedrecht waren. Dat je ’t even weet, pastor Cees moet je hebben: ‘voor een nieuwe start, doe een clinic voor je hart’ (en dan met een vette beat eronder!).

Zelf waren wij ‘thuis’ in Amersfoort. In de derde doopdienst in twee maanden werd (opnieuw) een aantal lieve vrienden gedoopt. Met sommigen van hen kijken we terug op tientallen jaren. Mooi dat we een eeuwigheid hebben om naar uit te kijken :) 

Terwijl we ’s avonds met elkaar vierden hoe mooi het was, kwamen de eerste berichten binnen van de aanslag op de Koptische kerk in Caïro. Hoezeer onze gemeente ook van de Koptische verschilt in uiterlijke vormen, dit is een aanslag op een deel van het lichaam van Jezus op aarde. Wanneer dit deel van het lichaam lijdt, delen de anderen daarin (1 Korinthe 12:26). 

Paulus legt in dat hoofdstuk uit, dat we bij elkaar horen door - juist - de doop. Door één Geest (die van God zelf), zijn we allen gedoopt als deel van het Lichaam. Wanneer jij bidt, verleent die Geest kracht aan jouw gebed. Dat is nog eens effect: daarmee bereiken jouw woorden van troost delen van het lichaam op andere plekken in de wereld!

Word je onrustig van deze berichten? Weet dan: Vaders nabijheid, Zijn troost en bescherming zijn jouw deel, in een wereld waar tegenstand tekeer gaat, ben jij veilig in het centrum van Zijn aandacht. 

Tip: lees vandaag hardop Psalm 91, de Psalm van bescherming.