Zoals jullie weten begon ik EVERYDAY met een reden.

Ik geloof dat de Heer iedere dag iets inspirerends tegen ons te zeggen heeft. Dáár gaat het om. Ik wil dat met EVERYDAY nooit in de weg zitten. Daarom zal ik bijvoorbeeld nooit denken dat EVERYDAY op zondag onmisbaar is.

Het tegenovergestelde is de hemelse waarheid!

Voor de zondag geloof ik namelijk met heel mijn hart dat Jezus in de samenkomst tegen jou wil spreken. De zondag is immers de dag dat Jezus opstond uit de dood. Ik hoor ze in Haaglanden al zeggen: Gein groteâhre krach dan duh opstandingsdag…

We zijn ons het speciale van de Z(o)ondag niet zo bewust. Of we hebben een andere ervaring. Of we verwachten het gewoon niet zo van de samenkomst. Maar da’s echt niet handig. Dat moeten we met elkaar niet zo laten!

Johannes 20:1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf.

Handelingen 20:7  En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak

1 Corintiers 16:2  laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen…

Als ook de eerste gemeenten de opstandingsdag als de dag der samenkomst aanhielden, reken er dan maar op dat Jezus op die dag spreekt!

Op maat voor jou.

En met kracht!

Geloof dat opnieuw. Met verwachting van de Heer Zelf. Níet van mensen!

En het hoeft ook niet slechts door de preek!

Kan ook tijdens de aanbidding. Of door iemand naast je. Als je met je laat bidden. In de fellowship voor of na de dienst. Als je bij een oudste klaagt dat jij nooit wordt aangesproken.

Zorg jij nu dat je de hele dienst bereikbaar bent. Dan weet Jezus jou wel te vinden. (aardse telefoons uit A.U.B.) 

Groet met het Zwitserlevengevoel!

Gnade!

Sehe dich morgen!

Comment