Tijdens de zomerstop lees je tot 16 augustus een selectie van eerder verschenen Everydays. Dit is er een van pastor Paul van Laar.

Zondag was ik in Almelo. Het is leuk (met een lange "eu") om daar te zijn. Aan hen moest ik even uitleggen wat de rotterdammerts met een natte “t” bedoelen. Ik ben altijd verbaasd over de grote verschillen in dialecten binnen een klein landje als Nederland. Gelukkig komt mijn Annemarie uit het Twentse land. Ik voel me bij pastor Arnaud dus dubbel thuis. 

Ik moest in Almelo nóg iets uitleggen. Ik noemde in mijn preek een verdrietige gebeurtenis in het leven van koning David. Hij bracht de nacht door met zijn buurvrouw – terwijl de buurman op missie was. Toen buuv Bathseba zwanger bleek, probeerde hij de buurman zijn daad in de schoenen te schuiven “ga toch lekker bij de vrouw slapen…” dat soort tekst. De buurman weigerde, werd door David in de strijd gestuurd en kwam om. 

Ik noemde de consequentie van deze, wat de Bijbel noemt, grote zonde: de zoon die geboren werd, zou sterven. David toonde berouw, dat lees je in Psalm 51. Hierna kregen David en Bathseba nog meer zoons (2 Samuel 5:14).

We kennen, zo bleek ook uit de gesprekken die ik na afloop voerde, allemaal de profeet Natan die David namens God op deze zonde aansprak. Ik noemde echter (en daar zat de verwarring) die ene zoon van David, ook een Natan. Samen met broer Salomo over-over-over-grootvader van Jezus. 

Zie je Gods genadeplan? Uit Davids diepe mislukking en zonde, laat Hij twee zoons voortkomen, kijk naar de betekenis van hun namen: “geschenk” en “vrede, vredig”. Beiden zullen voorouders van Jezus worden. Jezus, die kwam om alle schuld op zich te nemen, al onze mislukking te dragen, zo de vrede tussen God en ons als geschenk te herstellen. 

Tot morgen!

Lucas 3:29 en Mattheus 1:6 laten je Jezus’ dubbele afstamming van David zien