Op zondag stromen altijd de eerste verhalen binnen van ‘hoe het was’. In de verschillende diensten van Jong en Vrij kwamen mensen tot geloof, veranderden levens. 

Dit weekend hebben we nóg meer te delen met elkaar: ps. Cees leidde een Heart Clinic waarin mensen herstel ontvingen van wonden die jarenlang onherstelbaar leken. Zaterdag genoten negentig mensen van de Dag van het Huwelijk. Misverstanden over het huwelijk werden uit de weg geruimd, hoop en geloof werden opgebouwd over Gods plan met hemelse huwelijken.

Ik word hier blij van: dit is de gemeente! De kerk, zegt Paulus, staat niet aan de rand van de maatschappij, maar juist in het centrum om van invloed te kunnen zijn op alle facetten van het leven (lees Efeze 1: 22-23 in The Message). 

Waar onze gemeente specifiek krachtig is, beleef je wanneer mensen horen dat Jezus écht alles heeft gedaan wat wij nooit zouden kunnen om Gods goedkeuring te verwerven. Hij heeft, zo noemen we dat in Bijbeltaal, de wet vervuld. Die wet, die aanwees wat wij verkeerd deden, werd uitgewist en vernietigd. In ons hart woont nu Zijn Geest, die ons de weg wijst en raad geeft in het leven.  

Dat nieuws verandert mensen, verandert huwelijken, verandert harten die jaren op slot zaten. Het is dit nieuws van het nieuwe verbond, dat de basis vormt voor alles wat de gemeente doet. 

Ps. Willem zei zaterdag in het Nederlands Dagblad: Het eerste principe is dat het huwelijk een verbond is, een ouderwets woord dat betekent: ‘we weten niet waar we uitkomen, maar ik zal er voor je zijn’.

Hij is er voor jou - vandaag opnieuw! Mooie dag!


Lees het interview met ps. Willem en Marjan: 

https://blendle.com/i/nederlands-dagblad/dramatische-verwarring-over-het-huwelijk/bnl-nedag-20160604-6_38045