De laatste dagen van 2015 lees je in de Everyday waardevolle lessen van het afgelopen jaar geschreven door de voorgangers van Jong en Vrij. Vandaag: pastor Jaap de Schipper.

Zoveel om dankbaar voor te zijn dit jaar. Mijn highlight: Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden... (Efeziërs 3:10).

Mij leek 'de kerk' vroeger alles behalve wijsheid. Een ouderwets, log, ondermaats functionerend instituut dat minder gezellig was dan de gemiddelde vereniging. Little did I know...

Dit jaar is de roeping op onze gemeente meer dan ooit zichtbaar geworden. We konden meer doen in binnen- en buitenland. Nieuwe leiders zijn opgestaan, elk met unieke eigenschappen en gaven. Er kwam meer focus op diverse onderdelen van het gemeenteleven (connect, kids, jeugd, worship, missions, creative arts).

Hierdoor komt er meer ruimte voor iederéén in de gemeente om datgene te doen waarvan je hart sneller gaat kloppen. Zo groeien we 'in de breedte’: een grote groep bedienaars die met passie delen van Jezus.

We worden een sterke kerk waaraan voortdurend mensen worden toegevoegd en waar werkelijk iederéén zich thuisvoelt, waaraan iederéén kan bijdragen. Ontspannen, met plezier en verwachting op zijn/haar plek in het Lichaam.

Zo wordt de wereld gered; in het 'klein' in de steden van onze locaties en in het 'groot' met wat we doen in het buitenland door de bediening van onze senior pastor. Uitdelend van wat we ontvangen aan kerken en mensen van alle windstreken, talen en culturen. Dat was precies wat pastor Prince profeteerde in 2015, nu tien jaar geleden.

Wat geeft dit verwachting voor het komende jaar! Wat een eer om deel te zijn van Zíjn Lichaam en reddingsplan voor de wereld. Hoe heerlijk was het dat Jezus naar de aarde is gekomen, maar ook: hoe heerlijk dat Hij Zijn Geest heeft gezonden om ons tot Zijn Lichaam op aarde te maken. Wat een wijsheid!

'There are greater things to happen, the best is yet to come. With purpose you have crowned me because my faith is in the One. I am one with Him. Jesus, wonderful Jesus. When people will search, You'll say: Here is My Church, the body of Christ!'