De kerk in de westerse wereld viert vandaag Goede Vrijdag, de dag waarop de kruisdood van Jezus herdacht wordt. 

Jezus maakte bij verschillende gelegenheden duidelijk, dat Hij was gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Hoe zwaar Zijn offer ook zou zijn, Hij koos ervoor de weg van de Vader te gaan. Daarmee wordt duidelijk, dat Zijn dood de wil van de Vader was. 

Gods liefde voor ons ging ver… dat woordje ‘zo’ wordt op verschillende plekken in het nieuwe testament gebruikt. Hij had ons niet een beetje lief, Hij wilde niet zomaar Zijn liefde laten zien, nee: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven… (Johannes 3:16). Maar ook in Efeze 2:4 lezen we: Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is…

Het kruis is liefde, zeggen veel kerken vandaag tegen de wereld. Als Goede Vrijdag iets zegt tegen de mensen vandaag, dan is het wel God houdt van jou! Dat geldt voor jou: onafhankelijk van wat jouw verhaal is, waar jij vandaan komt en wat je vandaag voelt bij het verhaal van Zijn liefde. 

Zelfs in Zijn lijden laat Jezus redding zien: aan een bekende crimineel nog wel, de boef Barabbas. Het volk mocht het zeggen en daarmee figureren in Vaders reddingsplan: wie zou Pilatus vrijlaten? Barabbas is daarmee de eerste die vrijuit gaat door Jezus’ offer. 

Zie je Jezus daar vandaag staan? Hij heeft gekozen: Hij ging naar het kruis, Hij koos het lijden en de dood. Zodat, naar Vaders perfecte plan, jij en ik vandaag vrijuit gaan.

Het hart van de Vader, zichtbaar in het offer van Zijn Zoon. Voel je jouw hart voller worden van Zijn liefde voor jou? 

Mediteer ook vandaag op het hart van de Vader, lees Romeinen 8:32 (NBG): Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?