Everyday.jpg

Gisteren ging Grace Academy over communicatie. Misschien niet direct een onderwerp dat je verwacht in het curriculum van een bijbelschool. Toch staat de Bijbel vol van communicatie. Wikipedia definieert communicatie als activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. 

Nu is God een levend wezen en heeft Hij mensen geschapen om betekenis met hen uit te wisselen. Hij reageert op onze signalen en wij mogen op de Zijne reageren. 

Eén van de belangrijkste oproepen van de docente aan onze klas was: zorg dat je boodschap eenduidig is! Wanneer we tijdens de koffie iets anders communiceren dan in de preek, gaat een deel van de goede boodschap verloren. 

Ben je ook zo blij dat God altijd eenduidig communiceert? Zijn onvoorwaardelijke liefde, Zijn onverdiende gunst zijn vóór ons - altijd, in alle omstandigheden. Lees maar mee: de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht (Psalm 100:5) ‘altijd en eeuwig’ vertaalt de Message. 

Ik houd ervan hoe God Zijn liefde op creatieve manieren communiceert. Proef, en geniet de goedheid van de HEER, zegt David in Psalm 34:9. Blijkbaar kun je Gods goedheid niet alleen voelen, snappen of bespreken - je kunt het zien en proeven!

De voetnoten in de King James Bijbel leren ons, dat dit vers de centrale opdracht van het Oude Testament samenvat. Gods geliefde volk mocht Zijn goedheid aan andere volken laten zien. Daarom gaf God hen een land waarin Zijn gunst en niet aflatende zorg zichtbaar zouden zijn, letterlijk te proeven zijn! Steeds wanneer ik Israel bezoek, ben ik onder de indruk van hoe God het land gebruikt om dit te communiceren - nog steeds,

Tijdens onze reis afgelopen maand zagen we veel plaatjes van hoe Israel er honderd jaar geleden uit zag. De bijna eindeloze zandbak van toen is op veel plaatsen veranderd in een vruchtbaar land dat volop hemelse herstelkracht en continue voorziening laat zien! 

Zie je dorre, droge plekken in jouw leven? Schaam je niet, maar strek je uit naar Zijn voorziening en zeg: “Ja, Vader, ik wil op dít terrein uw goedheid zien én proeven!”

Benieuwd om in Israel Gods goedheid te zien en te proeven? Er zijn nog plekken vrij op de reis in februari 2018. Check: www.jongenvrij.nl/israel