Tijdens de zomerstop lees je tot 16 augustus een selectie van eerder verschenen Everydays. Dit is er een van de hand van pastor Paul van Laar.

Het is zover: Grace Academy is begonnen in Nederland! De pastors Erich en Michael uit Zwitserland hebben hun eerste lessen in deze internationale editie van de Bijbelschool die pastor Erich in Zwitserland heeft, gegeven. Het onderwerp van de eerste dag was ‘voorspoed en financiën’, direct gevolgd door een dag over het leven geleid door de Geest.

De omschrijving van het onderwerp van de eerste dag zou aanleiding kunnen zijn voor verwarring. “Ging ’t weer over geld?” zou je je af kunnen vragen. “Nou, dat ook”, is mijn antwoord. Maar… zoals onze dochter Sofie eens zei, toen pastor Karsten ongeveer 20 minuten gevorderd was in zijn preek over dit onderwerp… “huh… ’t gaat eigenlijk allemaal over Jezus” J.

Zo zagen we volop het buitensporig goede hart van onze Heer. Opvallend: we kennen het woord “buitensporig” vaak als kenmerk van… juist, inderdaad: de tegenstander, denk maar aan buitensporig geweld, buitensporige kosten enzovoort. In Johannes 10:10 brengt Jezus dit mooi in beeld: Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen (zie hier zijn buitensporige slechtheid), maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Het gaat hier niet “zomaar” om leven-voor-altijd – hoewel dat al een leuk vooruitzicht kan zijn. Leven is hier in het Grieks, de grondtekst van dit boek: zoë-leven – compleet, vervullend leven, vol van vitaliteit. Een leven dat je blij maakt, dat je ogen doet twinkelen - en dát dan meer overvloedig, in super-overvloed zoals de grondtekst zegt.

Zie je de buitensporige goedheid van jouw Vader? Ik werd er blij van. ‘k Wens jou een nieuwe dag buitensporig vol van leven in alle overvloed!